Sportschool Muilwijk verzorgt al jaren de lessen voor Muilwijk Sport Hendrik Ido Ambacht.

Lestijden Muilwijk Sport Hendrik Ido Ambacht:

Locatie: Gymlokaal Bekestein 52
Dinsdag 16.15 – 17.15 Judo 5 t/m 8 jaar
  17.15 – 18.15 Judo 9 t/m 11 jaar
  18.15 – 19.15 Judo 12 t/m 14 jaar
  19.15 – 20.15 Judo vanaf 15 jaar
     


Actie: Open lessen in september. Begin het seizoen goed. Train gratis mee met de lessen van Muilwijk Sport Hendrik Ido Ambacht. Inschrijven kan vanaf oktober. Judo: zelfvertrouwen, samenwerken, stoeien met regels, weerbaarheid, leren vallen en opstaan, respect voor elkaar en voor jezelf.

 

 

 

Huishoudelijk reglement

1.Aanmelding dient te geschieden door inlevering van een ingevuld en ondertekend formulier, waarna de docent meedeelt wanneer aan de lessen kan worden deelgenomen.

 

2.Bij aanmelding is een bedrag van €12,50 verschuldigd als entreekosten.

 

3.De contributie voor 1 training per week bedraagt:

            Judo tot 16 jaar                      €176,- per jaar / €44,- per kwartaal.

            Judo vanaf 16 jaar                 €236,- per jaar / €59,- per kwartaal.

            Karate tot 16 jaar                   €176,- per jaar / €44,- per kwartaal.

            Karate vanaf 16 jaar              €236,- per jaar / €59,- per kwartaal.

Er is ook de mogelijkheid om dubbel te trainen. Er kunnen 2 uren in dezelfde discipline, maar ook een combinatie van judo en karate worden getraind.

De contributie voor 2 trainingen per lesweek bedraagt:

            2x per week tot 16 jaar          €280,- per jaar / €70,- per kwartaal.

            2x per week vanaf 16 jaar     €360,- per jaar / €90,- per kwartaal.

 

4.Betaling per jaar of kwartaal vooruit te voldoen op:

AMN AMRO, IBAN nummer: NL54ABNA0478785283 t.n.v. Muilwijk Sport Hendrik Ido Ambacht.

 

5.Op Christelijke en Nationale feestdagen worden geen lessen gegeven; evenmin als in de schoolvakanties.

De contributie dient te worden voldaan over alle maanden van het jaar, ook als er geen lessen worden gevolgd. Bij ernstige ziekte of ongeval kan een onderlinge regeling worden getroffen voor de contributie.

 

6.Het derde lid van 1 gezin (het jongste) krijgt 25% korting op de contributie.

Het vierde lid van 1 gezin (het jongste) krijgt 50% korting op de contributie.

 

7.Bij herhaaldelijk voorkomen van een contributie achterstand kan het bestuur besluiten het betreffende lidvan het volgen der lessen uit te sluiten, respectievelijk te royeren.

 

8.Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden en wel 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal.

 

9.Alle correspondentie dient te worden gericht aan:

Muilwijk Sport Hendrik Ido Ambacht, Grotekerksbuurt 13, 3311CA Dordrecht of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

10.Deelname aan de lessen, wedstrijden en toernooien geschiedt geheel op eigen risico. Nimmer kan enigerlei aansprakelijkheid tegenover Muilwijk Sport Hendrik Ido Ambacht gelden.